Hettingabier heeft jubileum 10 jaar in 2018

Zie ook het BIer Magazine van september waar wij in vermeld staan